Tag Archives: camera hợp chuẩn

Trước ngày 1/7/2021, xe ô tô kinh doanh có sức chứa từ 16 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera. Đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe QUYẾT ĐỊNH vị trí, số lượng camera lắp đặt trên xe ô tô bảo đảm quan sát được toàn bộ…