Tag Archives: Hướng dẫn sử dụng thẻ RFID cho lái xe

RFID-CARD

–    Đảm bảo rằng kết nối của định vị oto BK86 và BK68 RFID hoàn toàn tốt. –    Chức năng nhận dạng lái xe được sử dụng thông qua thẻ RFID, mỗi bộ sản phẩm BK68 bao gồm 3 thẻ RFID (Phù hợp QCVN31). –    Mỗi thẻ RFID này sẽ được…