Tag Archives: Những điểm cần lưu ý khi trang bị định vị vận tải

Cảm biến nhiên liệu giúp doanh nghiệp quản lý xăng dầu hiệu quả

Khi Nghị định 86/2014/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải lắp đặt thiết bị theo dõi hành trình, doanh nghiệp cần lưu ý gì?… Hình ảnh về hệ thống quản lý định vị. Khi nghị định 86/2014/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực…