Tag Archives: Cần gắn thiết bị định vị chống mất cắp xe máy

dung-cu-cuop-xe_OBEN

Chỉ cần một thanh đoản nhỏ như ngón tay út, trong vài giây, kẻ trộm có thể lấy đi của khổ chủ chiếc xe máy, thứ tài sản thiết thân trong gia đình mỗi người dân thành phố. Đặc biệt sau khi trộm xe, kẻ gian mang đến các điểm…