Tag Archives: Thiết bị giám sát hành trình GPS: Không phải “cây đũa thần”

gt-1_opt_QQLV

Theo quy định, tất cả xe taxi, xe đầu kéo sơmi rơmóoc sẽ phải lắp đặt thiết bị GPS (hộp đen). Nhưng liệu hộp đen có phải là “cây đũa thần” trong công tác quản lý vận tải, hay lại vô tình tạo áp lực tiền bạc, tinh thần cho…